วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า
610204_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ณวัดเชิงท่า.mp3