วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์(เทศน์ ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
610210_02_เทศน์การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์.mp3