วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
610224_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3