วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มโนกรรมเป็นเหตุ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมมโนกรรมเป็นเหตุ
610225_01_ปกิณกะธรรมมโนกรรมเป็นเหตุ.mp3