วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600114_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3