วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

อารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
600121_06_ปกิณกะธรรมอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3