วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔
600121_05_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร๔.mp3