วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
600107_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์.mp3