วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ
600114_10_ปกิณกะธรรมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ.mp3