วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของหลวงพ่อ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อ
600115_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อ.mp3