วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา
600114_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา.mp3