วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา
600101_11_ปกิณกะธรรมต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา.mp3