วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600128_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3