วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ
600102_09_ปกิณกะธรรมลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ.mp3