วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ
600121_08_ปกิณกะธรรมการทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ.mp3