วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

พระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ(ปกิณกะธรรม ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ
600108_05_ปกิณกะธรรมพระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ.mp3