วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ(กรรมฐาน ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานกำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
600115_04_กรรมฐานกำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ.mp3