วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600121_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3