วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600102_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3