วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600107_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3