วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-เทศน์การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
600102_03_เทศน์การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง.mp3