วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

โภคทรัพย์จากการรักษาศีล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๐)

๒๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโภคทรัพย์จากการรักษาศีล
600127_01_ปกิณกะธรรมโภคทรัพย์จากการรักษาศีล.mp3