วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต
600114_07_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต.mp3