วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
600101_05_ปกิณกะธรรมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย.mp3