วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

การละความยินดีพอใจในรูป(กรรมฐาน ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการละความยินดีพอใจในรูป
600121_04_กรรมฐานการละความยินดีพอใจในรูป.mp3