วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์(เทศน์ ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
600121_03_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์.mp3