วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

การทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์
600115_06_ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์.mp3