วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ
600114_11_ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ.mp3