วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

การรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
600128_07_ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3