วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
600102_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด.mp3