วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติในโพชฌงค์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในโพชฌงค์
600120_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในโพชฌงค์.mp3