วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
600101_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในวันปีใหม่.mp3