วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
600101_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า.mp3