วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป(เสียงธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๑๓ ต.ค. ๖๖ - อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป  (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590731_07_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9BCH.mp3