วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ฝึกใจต้องหมั่นทำ(สนทนา ๘ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๘ ต.ค. ๖๖ - สนทนาฝึกใจต้องหมั่นทำ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570725_03_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3CH.mp3