วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เมตตาซึ่งกันและกัน(เสียงธรรม ๑ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

 ๑ ต.ค. ๖๖ - เมตตาซึ่งกันและกัน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590730_08_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99CH.mp3