วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

มโนมยิทธิ(เสียงธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๒๗ ต.ค. ๖๖ - มโนมยิทธิ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

590812_09_%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4CH.mp3