วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เลือกสงบดีกว่าไหม(เสียงธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๒๙ ต.ค. ๖๖ - เลือกสงบดีกว่าไหม (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)