วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๗ - เทศน์จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

600204_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0CH.mp3