วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

"อาศัยคาถาเงินล้าน”(เสียงธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๗ - "อาศัยคาถาเงินล้าน” (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

600211_05_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3