วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๑ ก.พ. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

SBUY6702_13_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3