วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลของทาน(เทศน์ ๑๗ ก.พ. ๖๗) เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๗ ก.พ. ๖๗ - เทศน์ผลของทาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

600212_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3