วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา
590222_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา.mp3