วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ(คุยก่อนกรรมฐาน ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ
590206_05_คุยก่อนกรรมฐานทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ.mp3