วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา
590222_05_ปกิณกะธรรมความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา.mp3