วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย
590206_06_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย.mp3