วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน
590213_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน.mp3