วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์
590206_09_ปกิณกะธรรมการตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์.mp3