วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ
590213_08_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3