วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา
590228_05_ปกิณกะธรรมการทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา.mp3